TULILLA - DOLLAGÁTTIS: verkkonäyttely saamelaisen kirjallisuuden vuosikymmenistä


Suomen saamelainen erikoiskirjasto on toiminut 30 vuotta. Yksi erikoiskirjaston keskeisistä tehtävistä on hankkia saamelaiskokoelmaan saamenkielistä ja saamelaisaiheista kirjallisuutta, Suomessa julkaistujen osalta kattavasti. Saamelaiskielet Suomessa ovat pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame.

Saamelaiskokoelma alkoi karttua jo 1970-luvulla osana Rovaniemen kaupunginkirjaston Lappi-osaston aineistoja. Opetusministeriö myönsi rahoituksen saamelaiselle erikoiskirjastotoiminnalle vuonna 1990.

Juhlanäyttely Tulilla – Dollagáttis esittelee saamelaisen kaunokirjallisuuden kehittymisen suullisesta kertomus- ja joikuperinteestä kirjallisuudeksi kirjallisuuksien joukossa. Näyttely alkaa 1600-luvulta ja etenee kronologisesti 2020-luvun kynnykselle. Painotus on vuosikymmenissä 1990–2020. Lisäksi näyttely tuo esiin keskeisiä käännöksiä ja antologioita sekä kirjallisuudentutkimusta ja -historiaa.

Kaunokirjallisuuden osuutta ja karttumista saamelaiskokoelmassa kuvataan myös lukuina.

Verkkonäyttely hyödyntää saamelaiskirjallisuuden Kirjasampo-sivustoa. Lohkandiploma-sivustolle on koottu lasten- ja nuortenkirjallisuutta pohjoissaamen, inarinsaamen sekä koltansaamen kielillä. Näillä sivustoilla on tietoja kirjailijoista ja teosten sisällöistä. Verkkonäyttelyssä teokset on linkitetty Lapin kirjaston Finnan saatavuustietoihin. Finnassa näkyy myös teosten lyhyt sisällön kuvailu.

Saamelaisen kaunokirjallisuuden näyttely on ollut esillä Lappi-osastolla kesällä 2020. Jo näyttelyn suunnitteluvaiheessa päätettiin siirtää näyttely myös verkkoon, jotta sen tarjoama näkymä saamelaiskirjallisuuteen olisi mahdollisimman laajasti saatavilla.